Điều khoản dịch vụ

Khi bạn chấp nhận tuân thủ các Điều khoản này, bạn sẽ có quyền tải xuống và cài đặt bản sao Ứng dụng vào thiết bị di động của mình để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân nhân của riêng bạn. Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng Dụng eClazz (sau đây gọi là “Ứng Dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu, đã chấp nhận và đã đồng ý Điều Khoản Sử Dụng. Những Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và eClazz và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

1. Hướng dẫn

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân thủ mọi nguyên tắc hoặc quy tắc và các nội dung được đăng bổ sung áp dụng cho các dịch vụ và tính năng cụ thể có thể được đăng theo thời gian (“Nguyên tắc”). Tất cả các Nguyên tắc như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản.

2. Chính sách bảo mật.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết về thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn và những người dùng khác và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó trong nội bộ và tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà quảng cáo. Chính sách bảo mật của chúng tôi được tích hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản.

3. Sửa đổi.

Khi cần thiết và tùy từng thời điểm, chúng tôi có quyền sửa đổi Điều khoản trong Bản thỏa thuận này và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi được công bố trên website và các thông báo đến người dùng được gửi đi. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại các Điều khoản để cập nhật, theo dõi các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản đã sửa đổi có hiệu lực cho biết bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với phiên bản hiện tại của Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản, bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ.

Bạn cam đoan và đảm bảo rằng, về mặt pháp lý, bạn có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngoài ra bạn cũng cam đoan và đảm bảo rằng bạn có đầy đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn đăng ký đại diện cho một pháp nhân, bạn cũng phải cam đoan và đảm bảo rằng bạn có đủ thẩm quyền để giao kết và ràng buộc pháp nhân tuân thủ với Điều Khoản Sử Dụng và đăng ký Dịch Vụ và Ứng dụng.

5. Chấm dứt.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt đó. Nếu chúng tôi chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn, Nội dung của bạn sẽ không thể truy cập thông qua tài khoản của bạn nữa, nhưng Nội dung đó có thể vẫn tồn tại và hiện diện trong Dịch vụ.

QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN CỦA BẠN

1. Thông tin tài khoản

Để sử dụng một số tính năng của Dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin này luôn được cập nhật chính xác. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ, tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc trường hợp chúng tôi tin rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ là cần thiết và hợp lý nhằm:

- Tuân thủ quy định pháp luật.

- Thi hành các Điều khoản

- Phản hồi khiếu nại (nếu có) về việc Nội dung của bạn vi phạm quyền của bên thứ ba.

- Trả lời nếu bạn liên hệ với chúng tôi.

- Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Chúng tôi, Người dùng và công chúng.

2. Mật khẩu

Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu đăng nhập. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản đăng nhập bằng mật khẩu của mình, do đó bạn nên giữ bí mật mật khẩu của mình. Bạn tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật tài khoản đăng nhập và mật khẩu của mình và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính và thiết bị di động của mình và bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn (ví dụ, trong trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép ID hoặc mật khẩu tài khoản của bạn), bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, tuy nhiên bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất của chúng tôi hoặc của những người khác do bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

3. Điều khoản cấm

Khi tạo tài khoản, bạn không được:

- Cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân giả mạo nào cho chúng tôi (bao gồm tên người dùng giả) hoặc tạo bất kỳ tài khoản nào cho bất kỳ ai ngoài chính bạn mà không có sự cho phép của người khác.

- Sử dụng tên người dùng là tên của người khác với mục đích mạo danh người đó.

- Sử dụng tên người dùng thuộc quyền của người khác mà không có sự cho phép hợp lệ.

- Sử dụng tên người dùng xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu hoặc nói cách khác là có mục đích xấu.

Chúng tôi bảo lưu quyền quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó chứng minh là không chính xác, sai hoặc gây hiểu lầm hoặc đòi lại bất kỳ tên người dùng nào bạn tạo thông qua Dịch vụ vi phạm Điều khoản của chúng tôi.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

1. Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và Bản điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của eClazz.

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết khi đăng ký và/hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của eClazz.

3. Tuân thủ các quy định liên quan đến việc đăng ký và sử dụng dịch vụ ứng dụng

4. Không sao chép, hoặc phân phối ứng dụng hoặc nội dung của ứng dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của eClazz.

5. Giữ an toàn và bảo mật tài khoản của mình.

6. Chúng tôi có quyền nhưng không bắt buộc phải chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho người sử dụng bất kỳ lúc nào mà có hoặc không có thông báo; có quyền ngừng xử lý bất kỳ một giao dịch nào mà chúng tôi cho rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội hoặc khi eClazz cho rằng người sử dụng đang vi phạm Điều khoản sử dụng.

7. Gửi yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch vụ cho chúng tôi thông qua các hình thức: gọi điện thoại đến Tổng đài hỗ trợ dịch vụ bạn hoặc hình thức khác theo quy định của eClazz.

8. Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết theo thỏa thuận với eClazz và quy định pháp luật.

9. Thanh toán đầy đủ gói ứng dụng và dịch vụ đã đăng ký đúng hạn được quy định trên gói.

10. Các nghĩa vụ khác theo quy định của eClazz và các quy định liên quan của pháp luật.

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI

1. Bài viết nên sử dụng tiếng Việt có dấu. Tránh gửi các bài viết sai chính tả hoặc dùng ngôn ngữ chat, những bài viết này sẽ được nhắc nhở và biên tập lại. Hãy giữ cho tiếng Việt của chúng ta được trong sáng.

2. Bài viết phải có nội dung liên quan đến chủ đề, không đưa thông tin thiếu tính xác thực, gây hiểu lầm.

3. Bài viết không được sử dụng từ ngữ thô tục, mất văn hóa, xúc phạm, vu khống thành viên khác.

4. Khi bài viết cần đưa hình ảnh thì hình ảnh đó có dung lượng không quá 1MB.

5. Không được đưa các hình ảnh bạo lực, đồi trụy, ghê rợn, có tính chất không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

6. Nghiêm cấm việc đưa những thông tin bất hợp pháp sau đây:

- Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về chính trị nhạy cảm, quốc phòng, phản gián,...

- Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động,...

- Các thông tin hoặc từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục như khiêu dâm, đồi trụy, tệ nạn xã hội nghiện hút…

- Các thông tin nhằm bôi nhọ, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức và cá nhân.

- Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh kinh tế: lừa đảo, bí mật kinh tế,...

- Các thông tin ảnh hưởng đến an toàn thông tin như virus, ăn cắp, phá hoại cơ sở dữ liệu,...

- Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hóa xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hóa dân tộc, phao tin đồn nhảm,...

- Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hóa xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hóa dân tộc, phao tin đồn nhảm,...

- Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Chúng tôi bảo lưu quyền quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó chứng minh là không chính xác, sai hoặc gây hiểu lầm hoặc đòi lại bất kỳ tên người dùng nào bạn tạo thông qua Dịch vụ vi phạm Điều khoản của chúng tôi.

Khi gặp các nội dung này, Ban quản trị eClazz có toàn quyền và ngay lập tức mà không cần báo trước thực hiện việc xóa bỏ nội dung và có thể có các biện pháp đi kèm như cảnh báo, khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc chuyển hồ sơ vi phạm đến các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật trong trường hợp cần thiết.

7. Các thành viên phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm về những nội dung do chính mình đưa lên eClazz. Bạn được phép gửi các bài viết, tin tức sưu tầm từ các nơi khác nhưng phải ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc Bạn đồng ý trả mọi bồi thường cũng như chi phí khác cho người có liên quan trong trường hợp có tranh chấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào do thành viên đăng tải trên eClazz. Thành viên khi gửi nội dung lên hệ thống đồng nghĩa là chấp nhận cho Ban quản trị toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa, tái xử lý, phân phối nội dung đó trong nội bộ mạng eClazz.

9. Các nội dung trên eClazz, ngoại trừ các nội dung do thành viên cung cấp, bao gồm text, phần mềm, script, ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các nội dung khác, thương hiệu và logo đều thuộc sở hữu của eClazz và được đảm bảo của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Bạn phải cam kết không sử dụng, copy hay phân phối nội dung này cũng như nội dung của các thành viên cung cấp vào mục đích thương mại khi chưa được sự cho phép.

QUYỀN SỞ HỮU CỦA CHÚNG TÔI

1. Quyền sở hữu. Dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Việt Nam và các quốc gia khác. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, chúng tôi (hoặc người cấp phép của chúng tôi) độc quyền sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được đưa vào hoặc đi kèm với Dịch vụ, bao gồm trong bất kỳ Nội dung nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất nào mà bạn có thể cung cấp liên quan đến Dịch vụ sẽ là tài sản độc quyền của eClazz và bạn không thể hủy bỏ chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích của bạn.

2. Hạn chế về việc sở hữu

Bạn không được:

- Sao chép, sửa đổi hoặc phân phối Dịch vụ cho mọi mục đích.

- Chuyển nhượng, cấp phép lại, cho thuê, cho mượn, thuê hoặc phân phối Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Dịch ngược, đảo ngược cấu trúc, chia tách hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của Dịch vụ hoặc tìm cách khám phá mã nguồn của Dịch vụ.

- Thực hiện chức năng của Dịch vụ có sẵn cho nhiều người dùng thông qua bất kỳ phương tiện nào.

- Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này.

GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ DO LỖI NHẬP SAI THÔNG TIN TẠI eClazz

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại EClazz. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin và gửi vào ứng dụng EClazz, Eclazz có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch hoặc nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Thông báo cho eClazz qua thông tin liên hệ: 083 888 8966 hoặc cskh@eclazz.vn

2. Trong trường hợp sai thông tin phát sinh từ phía eClazz mà eClazz có thể chứng minh đó là lỗi của hệ thống hoặc từ bên thứ ba, eClazz sẽ đền bù cho khách hàng một mã giảm giá cho các lần mua sắm tiếp theo với mệnh giá tùy trường hợp cụ thể và có quyền không thực hiện giao dịch bị lỗi.

THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC KHIẾU NẠI VI PHẠM BẢN QUYỀN

eClazz tôn trọng về quyền và tài sản trí tuệ của người khác. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp bạn thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

- Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị xâm phạm.

- Mô tả về nơi mà tài liệu bạn khiếu nại là vi phạm nằm trên Trang web.

- Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

- Cam kết của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

- Cam kết của bạn rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.