Hệ thống quản lý chuyên nghiệp

Dễ dàng số hóa mọi hoạt động quản lý vận hành lớp học, trung tâm
  • Quản lý học viên: thông tin chung, điểm danh, tình trạng học tập
  • Quản lý lớp học: Thông tin lớp, thông báo, tình trạng lớp học
  • Quản lý doanh thu và chi phí

Đo lường và tối ưu

Tối ưu hoạt động kinh doanh và nguồn lực, mang lại hiệu quả vượt bậc
  • Mô hình hóa báo cáo
  • Phân tích hiệu quả hoạt động
  • Hỗ trợ điều chỉnh chiến lược MKT
  • Cập nhật liên tục và đồng bộ
  • Tối ưu nguồn lực

Miễn phí sử dụng trong mùa dịch covid - 19

eClazz cung cấp nền tảng miễn phí chung tay đẩy lùi dịch Covid - 19. Nâng cao chất lượng lớp học trực tuyến. Đăng ký sử dụng ngay !

Đăng ký dùng thử